Termeni și condiții www.waldeck.ro

1. Definirea Termenilor

Acești Termeni și Condiții generale se aplică tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Waldeck Trading Impex S.R.L. prin intermediul site-ului www.waldeck.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres și scris al ambelor părți. În următorii termeni, se înțelege:

 • Cumpărător: Persoană fizică, firmă, companie sau altă entitate juridică care plasează o Comandă.
 • Site-ul: www.waldeck.ro
 • Vânzător sau Societatea: Waldeck Trading Impex S.R.L., cu sediul în Șos. Pantelimon nr. 98-108, bl. 209A, sector 2, București, CUI RO9666267.
 • Bunuri și Servicii: Orice produs sau serviciu care face obiectul colaborării dintre Waldeck Trading Impex S.R.L. și clienții săi.
 • Comandă: Orice document, electronic sau scriptic, prin care un Cumpărător își exprimă dorința de a achiziționa un anumit produs în schimbul unei anumite sume de bani, iar Vânzătorul își dă acordul să livreze produsul în termenii și condițiile stabilite în comandă.
 • Contract: Comanda confirmată de către Vânzător.
 • Drepturi de Proprietate Intelectuală (DPI): Toate drepturile imateriale, inclusiv know-how-ul, dreptul de autor, drepturile de bază de date, drepturile de proiectare, patentele, mărcile înregistrate și înregistrările numelui de domeniu pentru oricare dintre cele de mai sus.
 • Specificații: Toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt trecute în Comandă.
 • Forța Majoră: Eveniment imprevizibil, în afara controlului părților, care nu poate fi evitat.

2. Documente Contractuale

a. Plasând o comandă electronică sau telefonică pe site-ul menționat anterior, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau prin e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va include următoarele documente:

 • Comanda (împreună cu mențiunile clare referitoare la datele de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.
 • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

b. Termeni și condiții.

c. Confirmarea comenzii de către Vânzător implică acceptarea completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală sau scrisă din partea acestuia către Cumpărător, fără a fi necesară o confirmare de primire. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, iar în completarea acestora va fi inclus Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. Declinarea Responsabilității

a. Conținutul site-ului www.waldeck.ro a fost elaborat în colaborare cu reprezentanții mărcilor prezentate pe site. b. Astfel, Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele furnizate Societății de către reprezentanții fiecărei mărci. c. Societatea și furnizorii săi nu își asumă responsabilitatea pentru erorile de tipar sau afișare, în ceea ce privește prețurile, caracteristicile, imaginile etc. d. În cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost introduse greșit în bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, Societatea își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. e. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, designului, fără o notificare prealabilă din partea producătorilor. f. Valoarea maximă a obligațiilor Societății față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.

4. Concesionare. Subcontractare

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta către o terță parte servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, fără a fi necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. Drepturile de Autor

a. Întregul conținut al site-ului este proprietatea Vânzătorului și a furnizorilor săi și este protejat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996). Utilizarea fără acordul Vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului www.waldeck.ro de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuală a conținutului, precum și citirea sau publicarea conținutului de către alte companii sau site-uri, în scopul efectuării de comparații sau analize în vreun fel. b. Fotografiile și datele sunt utilizate cu acordul furnizorului, fie direct, fie prin reprezentanții săi din România.

6. Confidențialitate. Publicitate

a. Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., și în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți. Societatea nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu dezvăluie adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. b. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de divulgare către terți părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7. Termene. Penalități

a. Termenul de livrare al produselor cumpărate de la societatea noastră, în mod normal, se încadrează între 2 zile și 3 săptămâni, din momentul înregistrării comenzii. b. În condiții speciale, în cazuri excepționale, societatea își rezervă dreptul de a mări timpul de livrare. c. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată. d. În cazul în care Vânzatorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. Facturare. Plăți

a. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzatorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. b. Taxe suplimentare: c. Prețul final plătit de client este format din prețul produsului și eventualele cheltuieli de expediție și/sau încasare. Societatea nu percepe nicio taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă percepută în plus, vă puteți adresa imediat la office@waldeck.ro.

9. Riscuri. Responsabilități

a. Livrare: Vânzatorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în funcție de caz, prin livrare efectuată de societate sau prin curierat. b. Transport – Ambalare: Cu excepția cazului în care se convine altfel între Vânzător și Cumpărător, Vânzatorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzatorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. c. Vânzatorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. d. Vânzatorul efectuează livrarea Bunurilor și Serviciilor doar pe teritoriul României.

10. Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzatorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile.

11. Garanții

a. Toate produsele comercializate de către www.waldeck.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. b. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. c. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la recepția mărfii la adresa comunicată la rubrica “contact”. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12. Transferul Proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată în momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea primirii documentului de transport furnizat de curier sau semnarea primirii pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzator să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea livrării, ci doar ulterior semnării livrării și achitării eventualei contravalori a acestora.

13. Răspundere

a. Vânzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice terță parte le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzator a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daunele care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. b. Vânzatorul va fi responsabil în cazul în care subcontractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

14. Forța Majoră. Frauda

Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.

15. Legea Aplicabilă. Jurisdicția

a. Orice litigiu apărut între Clienți și Societate va fi rezolvat pe cale amiabilă. b. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

16. Prevederi Diverse

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuna din părți nu își acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale dintre Părțile menționate, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.