Calculul transferului de căldură prin uși și ferestre din sticlă

În domeniul foliilor reflectorizante și solare pentru fereste există mai mulți indicatori de calcul pentru transferul căldurii din afară către apartament și invers. Deși termenii de mai jos pot părea foarte tehnici, reprezintă componente importante pentru a înțelege dinamica tranferului de căldură. Este foarte important să înțelegem acești termeni, deoarece există metode care ne pot ajuta să economisim bani lunar la plata facturii de energie electrică.

Coeficientul de umbrire (CU)

  •  este de fapt o analiză de comparație între o fereastra tratată termic si și o un geam fără tratament. Este un raport al câștigului de căldură solară care trece prin geam. Un coeficient de umbrie scăzut indică un grad mai bun de umbrire.

Coeficientul de câstig de caldură solară (CCCS)

  • este un indicator despre căldura solară care intră prin fereastră și se referă la căldura transmisă în mod direct (foliile reflectorizante pentru geam resping o cantitate mare din căldură datorită efectului de oglindă pe care îl au în exterior. Măsurarea CCCS este exprimată prin utilizrea unui număr între 0 și 1. Cu cât este mai mic acest coeficient, cu atât mai puțină căldură este transferată din exterior către interior

Valorea U

  • reprezintă măsurarea transferului de căldură dintre diferențele dintre temperatura interioară și exterioară. Este cantiatea de căldură care trece prin 30, 5 cm² de stilcă într-o oră, iar pentru fiecare diferență de căldură de un grad Fahrenheit între interior și exterior. Cu cât este mai joasă valoarea U, cu atât mai puțină căldură trece prin fereastră. Valorile U sunt utilizate în principal în industria ferestrelor pentru a descrie pierderea căldurii prin geam

Emisivitate

  • este utilizată pentru a măsura capacitatea obiectului de a absorbi sau a reflecta radiația. De exemplu, atunci când energia iradiantă a soarelui trece prin geam și intră în cameră, atinge diverse obiecte (mobila, draperii, covorea etc). Acdeste obiecte fie absorb energia căldurii sau reemit energia în exterior. Cu cât este mai joasă cifra emisivității, cu atât mai mult materialul va reflecta și nu va absorbi căldura  Metalele luminoase, precum aurul, argintul și aluminiul au rate joase de emisivitate. Materialele, gen sticlă sau lemn au o cifră mai mare de emisivitate.

Valoarea R

  • Valoarea R descrie capacitatea materialului de a acționa ca un izolator. Cu cât este mai mare valoarea R, cu atât este mai mic transferul de căldură. Valoarea R este reciprocă cu valoarea U și se exprimă ca R=1/Valoare U